in

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2023

.container-xxl, .detail__content {/*max-width: 100% !important;*/}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
width: 100% !important;
overflow: hidden;
position: relative;
/*z-index: 99999;*/
max-height: 100vh;
}
.align-center-image {
width: 1208px;
max-width: 1320px;
margin-left: -50% !important;
}
@media screen and (max-width: 720px) {
.align-center-image {
width: 100% !important;
max-width: 100%;
margin: 0 !important;
}
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
height: 100vh;
}
}

Theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy VNEconomy

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/8: Tỷ giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc tuần qua

Mẫu iPhone sắp bị rớt giá mạnh, ai đang dùng nên bán sớm