in

Thanh Hóa sẽ thanh tra hoạt động đấu giá đất tại nhiều huyện và thành phố

Thông tin từ Sở Tư pháp Thanh Hóa cho biết, đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp sẽ tiến hành thanh tra các nội dung như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện thửa đất ra đấu giá; phương án đấu giá; quyết định đấu giá.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra sẽ tìm hiểu việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định giá khởi điểm; việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá; việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; giám sát việc tổ chức thực hiện đấu giá; quyết định công nhận kết quả đấu giá; công tác lưu trữ hồ sơ…Hoạt động đấu giá đất từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2023 sẽ được thanh tra cụ thể, toàn diện.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, toàn tỉnh có 938 mặt bằng (dự án) với tổng diện tích đấu giá 930,9 ha, dự kiến thu ngân sách 15.449 tỷ đồng. Trong tháng 7/2023, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu giá 21 mặt bằng (dự án) với diện tích đất đưa ra đấu giá 5,5 ha; tổng số tiền trúng đấu giá thu được 366,06 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 10/7/2023, toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá 123 mặt bằng (dự án), diện tích đất đưa ra đấu giá 25,9 ha; tổng số tiền trúng đấu giá 1.805,6 tỷ đồng, bằng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 10/7/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 160 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức. Trong đó đã giải quyết 155 hồ sơ, đạt 96,8% số hồ sơ tiếp nhận (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn), đang giải quyết trong hạn 05 hồ sơ, chiếm 3,2%.

Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đã tiếp nhận từ đầu năm 2023 đến ngày 10/7/2023 là 128.614 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 92.156 hồ sơ, chiếm 71,7% (gồm: 84.073 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm 91,2%; 8.083 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 8,8%). Số hồ sơ đang giải quyết 7.895 hồ sơ, chiếm 6,1% (gồm: 4.823 hồ sơ giải quyết trong hạn, chiếm 61,1%; 3.072 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 38,9%). Số hồ sơ trả lại, rút lại, chờ bổ sung các giấy tờ liên quan 28.563 hồ sơ, chiếm 22,2%.

Liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, tỉnh Thanh Hóa vừa mới ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 03 chương, 27 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 thay thế Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021.

Đáng chú ý, Quyết định này quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo.

Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại theo thông báo.

Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá thì người trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các khoản chậm nộp chỉ tính tiền chậm nộp đến ngày thứ 120 (một trăm hai mươi) kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn hai ngày làm việc tính từ ngày thứ 121 kể từ ngày Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan tài nguyên và môi trường để lập hồ sơ hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Các cơ quan chức năng tuyệt đối không tham mưu, cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá.

Theo Thiên Anh – VNEconomy

Sắp diễn ra chuỗi triển lãm quốc tế thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến

Đã hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp trên 70.000 tỷ đồng